Dừng chiếu, rút phép phim có nghệ sĩ dính scandal: Hết đường "về bờ"!

Phương Trinh bị xử phạt vì phát ngôn không đúng về chữa trị COVID-19, nhưng có phải là hợp lý nếu đó được coi là lý do để rút phép, đình chỉ những phim có cô tham gia? Ảnh: LĐ
Phương Trinh bị xử phạt vì phát ngôn không đúng về chữa trị COVID-19, nhưng có phải là hợp lý nếu đó được coi là lý do để rút phép, đình chỉ những phim có cô tham gia? Ảnh: LĐ
Phương Trinh bị xử phạt vì phát ngôn không đúng về chữa trị COVID-19, nhưng có phải là hợp lý nếu đó được coi là lý do để rút phép, đình chỉ những phim có cô tham gia? Ảnh: LĐ
Lên top