Đừng chỉ đau lòng suông

Một học sinh nhập viện do bị quạt trần rơi, văng vào trán. Ảnh: Q.An
Một học sinh nhập viện do bị quạt trần rơi, văng vào trán. Ảnh: Q.An
Một học sinh nhập viện do bị quạt trần rơi, văng vào trán. Ảnh: Q.An
Lên top