Đừng biến xét nghiệm âm tính thành một thứ "giấy phép con" thời COVID-19

Nhiều địa phương quy định bắt buộc người từ vùng dịch đến phải có giấy xét nghiệm âm tính. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều địa phương quy định bắt buộc người từ vùng dịch đến phải có giấy xét nghiệm âm tính. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều địa phương quy định bắt buộc người từ vùng dịch đến phải có giấy xét nghiệm âm tính. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top