Đừng bắt xăng dầu làm "tù binh" nữa!

Mỗi lít xăng đang "cõng" 4 sắc thuế, trong đó có 4.000 đồng thuế bảo vệ môi trường và “tỉ tỉ” thứ khác. Trong khi đó, xăng dầu đang được đề xuất gánh tiếp phí bảo trì đường bộ. Ảnh: Nguyễn Hải
Mỗi lít xăng đang "cõng" 4 sắc thuế, trong đó có 4.000 đồng thuế bảo vệ môi trường và “tỉ tỉ” thứ khác. Trong khi đó, xăng dầu đang được đề xuất gánh tiếp phí bảo trì đường bộ. Ảnh: Nguyễn Hải
Mỗi lít xăng đang "cõng" 4 sắc thuế, trong đó có 4.000 đồng thuế bảo vệ môi trường và “tỉ tỉ” thứ khác. Trong khi đó, xăng dầu đang được đề xuất gánh tiếp phí bảo trì đường bộ. Ảnh: Nguyễn Hải

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top