Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đùa giỡn với mạng sống người đi đường

Bé trai cầm lái xe tải. Ảnh cắt từ video.
Bé trai cầm lái xe tải. Ảnh cắt từ video.