Đùa giỡn với mạng sống người đi đường

Bé trai cầm lái xe tải. Ảnh cắt từ video.
Bé trai cầm lái xe tải. Ảnh cắt từ video.
Bé trai cầm lái xe tải. Ảnh cắt từ video.