Đùa giỡn với mạng sống người đi đường

Bé trai cầm lái xe tải. Ảnh cắt từ video.
Bé trai cầm lái xe tải. Ảnh cắt từ video.