Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự thảo nghị định đi ngược sự tiến bộ

Quy định Nhà nước độc quyền quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư cũng hết sức vô lý. Ảnh: Internet.
Quy định Nhà nước độc quyền quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư cũng hết sức vô lý. Ảnh: Internet.