Du lịch miền Trung thắp một ngọn nến...

Thực cảnh mô tả Thương cảng Hội An trên bến, dưới thuyền những năm thế kỷ trước, nhằm thu hút nhiều hơn du khách đến với Hội An (ảnh Hội An Ancient town)
Thực cảnh mô tả Thương cảng Hội An trên bến, dưới thuyền những năm thế kỷ trước, nhằm thu hút nhiều hơn du khách đến với Hội An (ảnh Hội An Ancient town)
Thực cảnh mô tả Thương cảng Hội An trên bến, dưới thuyền những năm thế kỷ trước, nhằm thu hút nhiều hơn du khách đến với Hội An (ảnh Hội An Ancient town)
Lên top