Du lịch, dịch vụ- cần cấp cứu trước khi nó chết!

Nhiều nhà hàng, khách sạn tiếp tục đóng cửa. Đóng thông từ dịch bệnh đợt 1 đến dịch bệnh đợt 2 (Ảnh: Thanh Bình/LĐO)
Nhiều nhà hàng, khách sạn tiếp tục đóng cửa. Đóng thông từ dịch bệnh đợt 1 đến dịch bệnh đợt 2 (Ảnh: Thanh Bình/LĐO)
Nhiều nhà hàng, khách sạn tiếp tục đóng cửa. Đóng thông từ dịch bệnh đợt 1 đến dịch bệnh đợt 2 (Ảnh: Thanh Bình/LĐO)
Lên top