Dự án Sào Khê: Nó cứ nở dần, nở dần

Một góc dự án nạo vét, xây kè bảo vệ cảnh quan sông Sào Khê. Ảnh: Dân trí
Một góc dự án nạo vét, xây kè bảo vệ cảnh quan sông Sào Khê. Ảnh: Dân trí
Một góc dự án nạo vét, xây kè bảo vệ cảnh quan sông Sào Khê. Ảnh: Dân trí