Dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông: Nhát dao chém vào niềm tin, vào túi dân

Bao nhiêu dự án dầu khí cũ để lại không khắc phục nổi. Rồi thép Thái Nguyên, một đống sắt gỉ bây giờ thì làm sao có thể khắc phục được các đồng chí!- Phát biểu thảo luận của Thủ tướng
Bao nhiêu dự án dầu khí cũ để lại không khắc phục nổi. Rồi thép Thái Nguyên, một đống sắt gỉ bây giờ thì làm sao có thể khắc phục được các đồng chí!- Phát biểu thảo luận của Thủ tướng
Bao nhiêu dự án dầu khí cũ để lại không khắc phục nổi. Rồi thép Thái Nguyên, một đống sắt gỉ bây giờ thì làm sao có thể khắc phục được các đồng chí!- Phát biểu thảo luận của Thủ tướng
Lên top