Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Hãy cho biết khi nào tàu chạy?

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Hà Phương
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Hà Phương
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Hà Phương
Lên top