Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chọc giận dân quá mức

Kế hoạch chạy thử dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông từ tháng 10.2017 lùi sang 2.9.2018. Ảnh: Cường Ngô
Kế hoạch chạy thử dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông từ tháng 10.2017 lùi sang 2.9.2018. Ảnh: Cường Ngô
Kế hoạch chạy thử dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông từ tháng 10.2017 lùi sang 2.9.2018. Ảnh: Cường Ngô
Lên top