Dự án BOT: Đã sai phạm ngàn tỉ, lại “ngửa tay” xin tăng giá

Sai phạm tại dự án BOT Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã khiến Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) và Vũ Thị Hoan bị khởi tố. Ảnh Cao Huân
Sai phạm tại dự án BOT Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã khiến Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) và Vũ Thị Hoan bị khởi tố. Ảnh Cao Huân
Sai phạm tại dự án BOT Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã khiến Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) và Vũ Thị Hoan bị khởi tố. Ảnh Cao Huân
Lên top