“Đống rác xây dựng” và chỉ 5 cán bộ phải nghỉ việc

Một trong những công trình ngay bên hồ Đồng Đò. Ảnh Trần Vương/ LĐO.
Một trong những công trình ngay bên hồ Đồng Đò. Ảnh Trần Vương/ LĐO.
Một trong những công trình ngay bên hồ Đồng Đò. Ảnh Trần Vương/ LĐO.
Lên top