Đón khách quốc tế: Cuộc đua của Phú Quốc, Khánh Hòa, và...

Một góc Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: PV
Một góc Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: PV
Một góc Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top