Đổi xe máy "đồng nát" lấy xe mới: Khó hơn lên giời

Hàng vạn xe đồng nát "5 không" vẫn hàng ngày vô tư xả khói, nhưng chưa có bất cứ chiếc xe nào có thể đổi sau 1 tuần thí điểm đổi cũ lấy mới ở Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Hàng vạn xe đồng nát "5 không" vẫn hàng ngày vô tư xả khói, nhưng chưa có bất cứ chiếc xe nào có thể đổi sau 1 tuần thí điểm đổi cũ lấy mới ở Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Hàng vạn xe đồng nát "5 không" vẫn hàng ngày vô tư xả khói, nhưng chưa có bất cứ chiếc xe nào có thể đổi sau 1 tuần thí điểm đổi cũ lấy mới ở Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Lên top