Đối mặt với thiên tai: Phớt lờ cảnh báo - hiểm hoạ khôn lường

Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 (từ trung tâm xã Phong Xuân). Ảnh: Anh Bắc.
Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 (từ trung tâm xã Phong Xuân). Ảnh: Anh Bắc.
Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 (từ trung tâm xã Phong Xuân). Ảnh: Anh Bắc.
Lên top