Đổi giấy phép lái xe qua mạng: Muốn nhanh thì phải... từ từ!

Đổi GPLX qua mạng còn lằng nhằng, phức tạp, mất thời gian hơn là làm trực tiếp. Ảnh: Đặng Tiến
Đổi GPLX qua mạng còn lằng nhằng, phức tạp, mất thời gian hơn là làm trực tiếp. Ảnh: Đặng Tiến
Đổi GPLX qua mạng còn lằng nhằng, phức tạp, mất thời gian hơn là làm trực tiếp. Ảnh: Đặng Tiến
Lên top