Đôi dép rọ của thầy Bộ trưởng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thị sát một trường học vùng lũ với đôi dép rọ trị giá 20 ngàn đồng. Ảnh: Thế Đại/LĐO
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thị sát một trường học vùng lũ với đôi dép rọ trị giá 20 ngàn đồng. Ảnh: Thế Đại/LĐO
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thị sát một trường học vùng lũ với đôi dép rọ trị giá 20 ngàn đồng. Ảnh: Thế Đại/LĐO
Lên top