Đôi bàn tay "nướng BBQ" của anh shipper

Chúng ta nhìn thấy gì từ bức ảnh bàn tay anh shipper trong cái nắng nóng khủng khiếp? Ảnh: Hoàng Đình Hiệp
Chúng ta nhìn thấy gì từ bức ảnh bàn tay anh shipper trong cái nắng nóng khủng khiếp? Ảnh: Hoàng Đình Hiệp
Chúng ta nhìn thấy gì từ bức ảnh bàn tay anh shipper trong cái nắng nóng khủng khiếp? Ảnh: Hoàng Đình Hiệp
Lên top