Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Độc quyền kép

Nếu “khai tử” nốt xăng RON 95 thì ngoài độc quyền bán lẻ, người tiêu dùng còn phải chịu độc quyền ethanol.
Nếu “khai tử” nốt xăng RON 95 thì ngoài độc quyền bán lẻ, người tiêu dùng còn phải chịu độc quyền ethanol.