Đoàn tàu chở 1 người và đường sắt 58 tỉ USD viển vông

Công nhân sửa chữa đường sắt ga Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân sửa chữa đường sắt ga Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân sửa chữa đường sắt ga Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top