Đoàn kết và hy sinh là sức mạnh đưa Việt Nam vượt qua đại dịch

Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao 150 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao 150 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao 150 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Lên top