Đô thị thông minh và đô thị nhân văn

Tài xế taxi xuống nhìn, và nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân nằm bất động. Ảnh cắt từ clip
Tài xế taxi xuống nhìn, và nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân nằm bất động. Ảnh cắt từ clip
Tài xế taxi xuống nhìn, và nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân nằm bất động. Ảnh cắt từ clip
Lên top