Đó là thực hành “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”

Ông Hứa Minh Hữu, Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho rằng đi Nhật tìm hiểu về công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED để thí điểm thay hệ thống chiếu sáng bằng đèn này cho TP. Cà Mau, sẽ giúp tiết kiệm 40 - 60%. Ảnh: Đất Mũi.
Ông Hứa Minh Hữu, Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho rằng đi Nhật tìm hiểu về công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED để thí điểm thay hệ thống chiếu sáng bằng đèn này cho TP. Cà Mau, sẽ giúp tiết kiệm 40 - 60%. Ảnh: Đất Mũi.