Đó không phải là công lý mà người dân muốn thấy

Tài xế container Lê Ngọc Hoàng. Ảnh: PLTPHCM.
Tài xế container Lê Ngọc Hoàng. Ảnh: PLTPHCM.
Tài xế container Lê Ngọc Hoàng. Ảnh: PLTPHCM.
Lên top