Đổ đất cấm đường, bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày

Sau quyết định đổ đất cấm đường bị tuýt còi, Hạ Long tiếp tục áp dụng biện pháp bêu tên với người đi chợ quá 2 lần/ngày.
Sau quyết định đổ đất cấm đường bị tuýt còi, Hạ Long tiếp tục áp dụng biện pháp bêu tên với người đi chợ quá 2 lần/ngày.
Sau quyết định đổ đất cấm đường bị tuýt còi, Hạ Long tiếp tục áp dụng biện pháp bêu tên với người đi chợ quá 2 lần/ngày.
Lên top