Dịp Tết, đừng để hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn hoành hành

8 tạ thực phẩm bẩn vừa được bắt giữ. Ảnh: CA HT
8 tạ thực phẩm bẩn vừa được bắt giữ. Ảnh: CA HT
8 tạ thực phẩm bẩn vừa được bắt giữ. Ảnh: CA HT
Lên top