Điều tra nửa vời, Quảng Nam liên tục xảy ra việc đốt rừng để trồng rừng!

Rừng phòng hộ ở Phước Sơn bị đốt để... trồng rừng thay thế. Ảnh: H.Kh
Rừng phòng hộ ở Phước Sơn bị đốt để... trồng rừng thay thế. Ảnh: H.Kh
Rừng phòng hộ ở Phước Sơn bị đốt để... trồng rừng thay thế. Ảnh: H.Kh
Lên top