Điều gì đang xảy ra ở 8B Lê Trực?

Sai phạm tại 8B Lê Trực được đánh giá là nghiêm trọng, nhưng việc xử lý vẫn dậm chân tại chỗ suốt từ 2015 đến nay.
Sai phạm tại 8B Lê Trực được đánh giá là nghiêm trọng, nhưng việc xử lý vẫn dậm chân tại chỗ suốt từ 2015 đến nay.
Sai phạm tại 8B Lê Trực được đánh giá là nghiêm trọng, nhưng việc xử lý vẫn dậm chân tại chỗ suốt từ 2015 đến nay.
Lên top