Diệt tham nhũng không chỉ lôi vào "lò" mà phải thu hồi hết tài sản

Các bị cáo liên quan đến hành vi tham nhũng xảy ra ở BIDV
Các bị cáo liên quan đến hành vi tham nhũng xảy ra ở BIDV
Các bị cáo liên quan đến hành vi tham nhũng xảy ra ở BIDV
Lên top