Dịch COVID-19, thách thức và cơ hội thay đổi

Giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An sản xuất dung dịch sát khuẩn cung cấp miễn phí cho học sinh. Ảnh: KH
Giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An sản xuất dung dịch sát khuẩn cung cấp miễn phí cho học sinh. Ảnh: KH
Giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An sản xuất dung dịch sát khuẩn cung cấp miễn phí cho học sinh. Ảnh: KH
Lên top