Dịch chưa “bung”, đừng để du lịch “toang”

Các địa điểm du lịch tại TPHCM vắng khách hơn so với mọi khi. Các bảng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cũng được bố trí ở những lối ra vào. Ảnh: Ngọc Lê/LĐO
Các địa điểm du lịch tại TPHCM vắng khách hơn so với mọi khi. Các bảng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cũng được bố trí ở những lối ra vào. Ảnh: Ngọc Lê/LĐO
Các địa điểm du lịch tại TPHCM vắng khách hơn so với mọi khi. Các bảng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cũng được bố trí ở những lối ra vào. Ảnh: Ngọc Lê/LĐO
Lên top