Dịch bệnh vẫn tổ chức đua xe gây tội ác: Phải xử thật nghiêm!

Một đối tượng tham gia đua xe tại Đà Nẵng bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Một đối tượng tham gia đua xe tại Đà Nẵng bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Một đối tượng tham gia đua xe tại Đà Nẵng bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Lên top