Di sản, điểm tựa hay áp lực với tân Bộ trưởng Công Thương

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: PD
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: PD
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: PD
Lên top