Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đi lao động xứ người - sao lại xấu hổ?

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi.  Ảnh: VNExpress
Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: VNExpress