Đi đền Trần cầu chức đâu chưa thấy lại mất chức

Đoàn đại biểu nhận lộc sau lễ khai ấn Đền Trần 2018 đi ra từ cửa hậu khiến người dân bất bình. Ảnh: Internet.
Đoàn đại biểu nhận lộc sau lễ khai ấn Đền Trần 2018 đi ra từ cửa hậu khiến người dân bất bình. Ảnh: Internet.
Đoàn đại biểu nhận lộc sau lễ khai ấn Đền Trần 2018 đi ra từ cửa hậu khiến người dân bất bình. Ảnh: Internet.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top