Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dẹp rèm che, bệ đỡ trong bổ nhiệm cán bộ