Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dẹp nạn “lấy miền xuôi nuôi miền ngược”