Dẹp "giấy phép con", khai thác ứng dụng Grab để hàng hóa thông thương

Nhiều địa phường bỏ "giấy phép con" để hàng hóa lưu thông. Ảnh: TA
Nhiều địa phường bỏ "giấy phép con" để hàng hóa lưu thông. Ảnh: TA
Nhiều địa phường bỏ "giấy phép con" để hàng hóa lưu thông. Ảnh: TA
Lên top