Dẹp gấp các ban, cục, vụ dư thừa cho dân nhờ

Gần 1.000 cán bộ ở 5 siêu ban QLDA. Ảnh: Tiền Phong
Gần 1.000 cán bộ ở 5 siêu ban QLDA. Ảnh: Tiền Phong
Gần 1.000 cán bộ ở 5 siêu ban QLDA. Ảnh: Tiền Phong
Lên top