Dẹp chốt chặn nhếch nhác trong thành phố để thông suốt trong tư duy

Chốt chặn ở phường Láng Hạ - Hà Nội. Ảnh: LDO
Chốt chặn ở phường Láng Hạ - Hà Nội. Ảnh: LDO
Chốt chặn ở phường Láng Hạ - Hà Nội. Ảnh: LDO
Lên top