Dẹp chợ trời sẽ giảm tội phạm

Một góc chợ trời ở phố Chùa Vua (Hà Nội). Ảnh: Cao Nguyên.
Một góc chợ trời ở phố Chùa Vua (Hà Nội). Ảnh: Cao Nguyên.