Dẹp ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ dẹp được nạn lạm thu

Trong môi trường giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gian lận tiền bạc. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Trong môi trường giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gian lận tiền bạc. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Trong môi trường giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gian lận tiền bạc. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top