Đến "con gà đẻ trứng vàng" cũng bán, bán rẻ, bán hết!

2 trong số các "tác giả" của vụ bán con gà đẻ trứng vàng Sadeco.
2 trong số các "tác giả" của vụ bán con gà đẻ trứng vàng Sadeco.
2 trong số các "tác giả" của vụ bán con gà đẻ trứng vàng Sadeco.
Lên top