Đến 31.3 đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa hoàn thành thì sao?

Đừng để đường sắt Cát Linh - Hà Đông chỉ là nơi để bán trà đá Ảnh: Lao Động
Đừng để đường sắt Cát Linh - Hà Đông chỉ là nơi để bán trà đá Ảnh: Lao Động
Đừng để đường sắt Cát Linh - Hà Đông chỉ là nơi để bán trà đá Ảnh: Lao Động
Lên top