Đề xuất với Chủ tịch Phan Văn Mãi: Vùng xanh+vaccine+5K = sản xuất

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Ảnh: Minh Quân
Lên top