Đề xuất trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng: Cần làm ngay

Trồng 1 tỉ cây xanh đã khó, giữ được rừng càng khó hơn.
Trồng 1 tỉ cây xanh đã khó, giữ được rừng càng khó hơn.
Trồng 1 tỉ cây xanh đã khó, giữ được rừng càng khó hơn.
Lên top