Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Để Xanh Pôn không thành "xanh đỏ, xanh chín"!

Các y bác sĩ Xanh Pôn hẳn nhiên sẽ rất xấu hổ khi giờ đây dân đang giỡn, đầy cay đắng về “món tiết canh Xanh Pôn”.
Các y bác sĩ Xanh Pôn hẳn nhiên sẽ rất xấu hổ khi giờ đây dân đang giỡn, đầy cay đắng về “món tiết canh Xanh Pôn”.
Các y bác sĩ Xanh Pôn hẳn nhiên sẽ rất xấu hổ khi giờ đây dân đang giỡn, đầy cay đắng về “món tiết canh Xanh Pôn”.
Lên top