Để vi phạm phòng dịch COVID-19, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Ấn Độ đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Ấn Độ đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Ấn Độ đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top